Profile : Penllwynuchel Deiniolen

 
   

Parc Sir Ivor
17992 Black 1977

 

Ffoslas Sir Gwynfor
21734 Black 1980

   

Ffoslas Welsh Maid
48309 Chestnut 1974

Penllwynuchel Deiniolen
81213 Black 1986

 
   

Madeni Wonder
5309 Bay 1965

 

Rhondda Heather
56536 Black 1976

   

Creuddyn Sulwen
14357 Bay 1961

 

Progeny:-

Gwynfaes Branwen, Gwynfaes Sion, Penllwynuchel Lleu Llaw Gyffes