Profile : Brenin y Bryniau

 
   

Cahn Dafydd
1758 Dark Bay 1942

 

Pentre Eiddwen Flyer
1930 Bay 1948

   

Eiddwens Pride
9142 Dark Bay 1940

Brenin y Bryniau
2648 Black 1957

 
   

Llwynog y Foelallt
1594 Dark Bay 1934

 

Flower
2410FS2 Chestnut 1940

   

Derby II
2408FS1 Chestnut 1923

 

Progeny:-

Bet o Teifi, Brenhines Brenig, Brenin Penfarch, Brenin Teify, Caeresgob Doli, Churchill II, Coedllys Ceridwen, Colfa Perl, Creuddyn Selwyn, Creuddyn Sonia, Creuddyn Steptoe, Creuddyn Sulwen, Dewi King Flyer, Ffrwdlwyd Flying Childers, Flower 3rd, Fron Queen, Glanteifi Brenin, Gornoeth Deri Sulwen, Gornoeth Midnight, Goyallt Jennie, Hendre Blodwen, Hendre Enfys, Llanarth Lady Vivien, Llwynog Glanteify, Llygad y Dydd, Lucy, Parc Sarah, Peithyll Lady Lilian, Pentrebrain Rosina, Poppit Maid, Teify King, Teify Queen, Tuckers Creuddyn Mair, Tyhen Flyer, Tyhen Topsy, Tywysog Teify, Werndriw Mattie