Profile : Tylan Mayfly

 
   

Pentre Eiddwen Comet
1796 Bay 1946

 

Nebo Black Magic
4370 Black 1962

   

Tyngwndwn Mathrafal Lady
12953 Liver Chestnut 1958

Tylan Mayfly
56925 Dark Chestnut 1976

 
   

Hendy Brenin
1763 Chestnut 1944

 

Trostre Megan
38475 Dark Chestnut 1972

   

O C Red Heather
14302 Chestnut 1961

 

Progeny:-

Brynaur Buddug