Profile : Trevallion Scarlet

 
   

Nebo Black Magic
4370 Black 1962

 

Brynymor Welsh Magic
13506 Chestnut 1973

   

Hwylog Briallen
18454 Dun 1965

Trevallion Scarlet
90222 Chestnut 1990

 
   

Trevallion Kojak Comet
15915 Bay 1975

 

Trevallion Rachel
63371 Bay 1979

   

Tapton Rachael
56267 Bay 1976

 

Progeny:-

Kallista Lodge Maestro, Kallista Lodge Precious, Trevallion Al Pacino, Trevallion Black Lady, Trevallion Gemini