Profile : Trevallion Princess Anne

 
   

Nebo Black Magic
4370 Black 1962

 

Derwen Telynor
11531 Bay 1972

   

Derwen Seren Teledu
25416 Bay 1968

Trevallion Princess Anne
60621 Bay 1978

 
   

Llanarth Flying Comet
6835 Black 1968

 

Nantcol Flying Lady
42743 Black 1973

   

Nebo Welsh Lady
15918 Chestnut 1963

 

Progeny:-

Trevallion Harry