Profile : Trevallion Al Pacino

 
   

Nebo Black Magic
4370 Black 1962

 

Derwen Telynor
11531 Bay 1972

   

Derwen Seren Teledu
25416 Bay 1968

Trevallion Al Pacino
44676 Liver Chestnut 1994

 
   

Brynymor Welsh Magic
13506 Chestnut 1973

 

Trevallion Scarlet
90222 Chestnut 1990

   

Trevallion Rachel
63371 Bay 1979

 

Progeny:-

Abercippyn Rosealie, Trevallion Albert