Profile : Synod Rosaleen

 
   

Nebo Black Magic
4370 Black 1962

 

Derwen Telynor
11531 Bay 1972

   

Derwen Seren Teledu
25416 Bay 1968

Synod Rosaleen
73674 Black 1983

 
   

Nebo Black Magic
4370 Black 1962

 

Synod Ribbon
56605 Chestnut 1976

   

Tydi Rosina
14525 Chestnut 1961

 

Progeny:-

Ellington Rosaleen, Gristhills Heulwen Haf