Profile : Nailcote Lady

 
   

Nebo Black Magic
4370 Black 1962

 

Derwen Telynor
11531 Bay 1972

   

Derwen Seren Teledu
25416 Bay 1968

Nailcote Lady
69504 Bay 1981

 
   

Llanarth Meteor
3328 Bay 1959

 

Llanarth Rosina
19159 Bay 1966

   

Granell Rosina
13184 Black 1959

 

Progeny:-

Coednewydd Comet, Coednewydd Speculator, Coednewydd Telynor