Profile : Ithon Polly

 
   

Vyrnwy Flyer
923 Bay 1914

 

Paith Flyer II
1538 Chestnut 1927

   

Paith Trilby
7264 Bay 1913

Ithon Polly
9222 Dark Chestnut 1937

 
   

Young Radiant
1657 Chestnut 1920

 

Jess
9099 Chestnut 1923

   

Cadwart White Socks
5712 Dark Chestnut 1916

 

Progeny:-

Ithon Kitty, Pitchford Sensation