Profile : Hywi Black Velvet

 
   

Parc Dafydd
4656 Chestnut 1964

 

Synod Rascal
23482 Black 1981

   

Tydi Rosette
18667 Black 1964

Hywi Black Velvet
98039 Black 1992

 
   

Nebo Magic
16413 Black 1975

 

Talon Bobbydazzler
77057 Chestnut 1984

   

Talon Bonny
46796 Dark Bay 1974

 

Progeny:-

Blaidd Diablo, Blaidd Welsh Victory