Profile : Cascob Perdita

 
   

Llanarth Valiants Image
9456 Black 1970

 

Glanvyrnwy Pedro
16428 Dark Bay 1975

   

Arthen Grey Girl
14272 Grey 1961

Cascob Perdita
111417 Bay 1996

 
   

Nebo Dafydd
11126 Bay 1970

 

Cascob Shani Goch
80053 Bay 1986

   

Trevallion Sonia
54585 Chestnut 1976

 

Progeny:-

Cefnmaen Flyer