Profile : Abercippyn Rosealie

 
   

Derwen Telynor
11531 Bay 1972

 

Trevallion Al Pacino
44676 Liver Chestnut 1994

   

Trevallion Scarlet
90222 Chestnut 1990

Abercippyn Rosealie
113693 Chestnut 1997

 
   

Nebo Black Magic
4370 Black 1962

 

Cippyn Rosalie
55750 Bay 1976

   

Cippyn Red Lady
34072 Chestnut 1971

 

Progeny:-

Maesmynis Tywysog Al Pacino